Taisyklės

Elektroninės prekybos taisyklės

Šios Elektroninės prekybos taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privaloma ir neatsiejama pirkimo – pardavimo sutarties, sudaromos tarp elektroninės parduotuvės www.petfarma.lt (toliau – PetFarma, el. parduotuvė, mūsų, mumis, mes), kurios savininkas ir valdytojas yra Pasaga, ŽŪB, įmonės kodas 152969051, ir PetFarma kliento (toliau – Jūs, Jūsų, Jums, Jus) dalis, supažindinančios Jus su el. parduotuvės prekių pirkimo – pardavimo sąlygomis bei nustatančios PetFarma ir Jūsų teises bei įsipareigojimus, susijusius su prekių pirkimu – pardavimu el. parduotuvėje.

I. Bendrosios nuostatos

1. Naudotis el. parduotuvės paslaugomis turi teisę:
   1.1. veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;  
   1.2. nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;
   1.3. juridiniai asmenys;
   1.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2. Jūsų pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. pašto adresas) registruojantis el. parduotuvėje saugomi ir tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei aprašyti „Privatumo politika“.

2.1. PetFarma turi teisę rinkti ir apdoroti asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikė PetFarma, ir, esant būtinybei, atskleisti juos tretiesiems asmenims, kai tai būtina užsakymo įvykdymui, duomenų tvarkymui arba PetFarma veiklos planavimui ir analizei. PetFarma taip pat turi teisę naudoti Pirkėjo asmens duomenis reklamos ir informacijos pateikimo Pirkėjui tikslais PetFarma veiklos ribose. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu uždrausti jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą, išskyrus atvejus, kai tai būtina reikalavimų, kylančių iš Pirkimo-pardavimo sutarties, įvykdymui arba Užsakymo įvykdymui. Duomenys apie internetinės parduotuvės Pirkėjus ir lankytojus yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimo. Duomenų laikmenos yra visapusiškai apsaugotos nuo trečiųjų asmenų prieigos.

3. Prekių kainos, nurodytos el. parduotuvės prekių kataloge, galioja perkant šias prekes el. parduotuvėje. Prekių kainos el. parduotuvėje yra nurodytos Eurais įskaičius PVM. Pristatymo kainos neįskaičiuotos ir nurodomos atskirai formuojant užsakymą. Pristatymo kaina Jums yra aiškiai nurodoma iki užsakymo patvirtinimo bei išskiriama pačiame užsakymo patvirtinime.

4. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Jūsų ir PetFarma laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs el. parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę su šiomis Taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką „Apmokėti“.

5. Apie pirkimo-pardavimo sutarties sudarymą PetFamra Jus informuoja išsiųsdamas pranešimą Jūsų nurodytu el. pašto adresu.

II. Jūsų teisės ir pareigos

6. Jūs galite pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę iš el. parduotuvės kataloguose pateikiamų prekių.
7. Jūs, naudodamasis el. parduotuves paslaugomis, sutinkate su šiomis pirkimo-pardavimo sutarties taisyklėmis ir privalote jų laikytis.
8. Jūs el. parduotuvės registracijos formoje privalote pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Jeigu bus pasikeitę Jūsų asmens duomenys ir mes apie tai nebūsime informuoti, Jūs prisiimsite visą dėl to kylančią nuostolių riziką.

9. Jūs atsakote už visus savo veiksmus, atliktus naudojantis el. parduotuve.

10. Tam pačiam asmeniui draudžiama registruotis ir naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis keliais vardais.

11. Jūs įsipareigojate neperduoti tretiesiems asmenims savo registracijos bei prisijungimo duomenų. Jeigu Jūs prarandate prisijungimo duomenis, privalote nedelsiant informuoti mus el. paštu info@petfarma.lt. PetFamra neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Jūsų prisijungimo duomenimis iki informavimo momento. Tokiu atveju PetFarma turi teisę laikyti, kad veiksmus el. parduotuvėje atlikote Jūs.

III. PetFamra teisės ir pareigos

12. Jeigu registracijos metu ar vėliau pateikiami melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi prašomi pateikti duomenys, arba Jūs nesilaikote kitų įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, PetFamra turi teisę nedelsiant panaikinti registraciją ir ištrinti Jūsų duomenis arba apriboti Jūsų teisę naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Už Jūsų pateiktų neteisingų duomenų sukeltus padarinius atsakote tik Jūs pats.

13. PetFarma pasilieka teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti Jūsų registraciją ir naudojimosi el. parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad Jūs užsiimate neleistina veikla ar kitaip bandote pakenkti el. parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui.

14. Jei Pirkėjas pasirenka užsakymo apmokėjimo būdą banko pavedimu ir per 2 (dvi) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo datos neatlieka užsakymo apmokėjimo, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo atšaukti Pirkėjo užsakymą.

15. Kai Pirkėjas pasirenka grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu numatytą apmokėjimo būdą, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas.

16. Jei Pirkėjas pasirenka užsakymo apmokėjimo būdą atsiimant prekes PetFarma parduotuvėje ir neatvyksta prekių atsiimti per 3 (tris) kalendorines dienas nuo pranešimo apie tai, jog prekės yra paruoštos atsiėmimui, gavimo datos, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo atšaukti Pirkėjo užsakymą.

17. PetFarma įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Jums naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

18. PetFarma, susidarius nenumatytoms aplinkybėms, negalėdamas Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės įsipareigoja Jums pasiūlyti analogišką prekę. Jums atsisakius priimti prekės analogą, sumokėtus pinigus grąžinsime, jeigu Jūs padarėte išankstinį apmokėjimą.

IV. Atsiskaitymas už prekes

19. Už prekes Jūs galime atsiskaityti:

   19.1. elektronine bankininkyste;

   19.2. banko pavedimu;

   19.3. prekes atsiimant parduotuvėje;

   19.4. per mokėjimo sistemą „PaySera“;

V. Prekių pristatymas

20. Pristatymo kaina

Pristatome dviem būdais (i) Omniva paštomatais – užsakymai, kurių vertė 14 Eur ir daugiau visoje Lietuvoje pristatomi nemokamai. Užsakymų, kurių vertė mažesnė nei 14 Eur, pristatymo kaina – 2 Eur; arba (ii) kurjeriu – užsakymų, kurių vertė 50 Eur ir daugiau visoje Lietuvoje pristatomi nemokamai. Užsakymų, kurių vertė mažesnė nei 50 Eur, pristatymo kaina – 4 Eur. Užsakymų pristatymui kurjeriu į Kuršių Neriją taikomas 30 Eur mokestis (nepriklausomai nuo užsakymo dydžio).

21. Pristatymo terminas Lietuvoje. Prekės išsiunčimos per 2 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo ir apmokėjimo.

22. Informacijos teisingumas. Pildant užsakymą,Jūs privalote nurodyti tikslius siuntos pristatymo duomenis (gavėjo vardą ir pavardę, adresą, pašto kodą ir, ypač svarbu, teisingą kontaktinį telefono numerį). Priešingu atveju siuntos pristatymo laikas gali užsitęsti.

23. Pasikeitus siuntos pristatymo duomenims, prašome kuo skubiau apie tai pranešti el. paštu info@petfarma.lt arba darbo valandomis tel. +37068644535

24. Jei prekes pristatys PetFarma įgaliotas atstovas – kurjeris, Jums pasirašius siuntos važtaraštyje yra laikoma, kad siunta yra perduota (pristatyta) tinkamai.

25. Prekės pristatymo metu kartu su mūsų įgaliotu atstovu Jūs privalote patikrinti prekės siuntos būklę. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, Jūs privalote tai atžymėti siuntos važtaraštyje, bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Jums pasirašius siuntos važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota tvarkinga ir be pažeidimų. 

VI. Prekių grąžinimas

26. PetFarma e-parduotuvėje įsigytas prekes, nenurodydami priežasties, tačiau patys apmokėdami prekės grąžinimo išlaidas, galite pakeisti arba grąžinti per 14 dienų nuo prekių pristatymo dienos:

26.1. Apie prekės keitimą ar grąžinimą prašome mus informuoti el. paštu info@petfarma.lt;

26.2. Prašome nurodyti užsakymo numerį, grąžintinų prekių sąrašą (bei priežastį), pageidautiną grąžinimo datą bei būdą ir sąskaitos, į kurią pageidaujate gauti pinigus, numerį;

26.3. Prekių keitimo atveju, taip pat nurodykite ir pageidaujamą prekę;

26.4. Gavę el. laišką su Jumis susisieksime per 2 darbo dienas;

26.5. Prekės grąžinimą atlikti prašome tik gavus patvirtinimą. Už prekės grąžinimą atsakingas Pirkėjas. Pirkėjui pageidaujant, galime organizuoti prekių grąžinimą per Omniva siuntų tarnybą. Taikomas 5€ prekės siuntimo mokestis.

27. Prekes turite teisę grąžinti arba pakeisti kitomis, jei:

27.1. Grąžinama arba keičiama prekė nebuvo Jūsų pradaryta (negamyklinės pakuotės atidarymas, būtinas prekei apžiūrėti, nelaikomas pažeidimu);

27.2. Prekės nebuvo naudotos ir yra nepraradusios prekinės išvaizdos (netaikoma, kai grąžinama nekokybiška prekė);

27.3. Jūsų netenkina gautos prekės galiojimo laikas (Jeigu iki prekės galiojimo termino pabaigos yra likę daugiau nei 3 mėnesiai, tokia prekė yra laikoma kokybiška ir tinkama. Esant trumpesniems tinkamumo naudoti terminams, tai yra aiškiai nurodoma ar kitaip pažymima internetinėje parduotuvėje);

27.4 Jūsų gauta prekės pakuotė transportavimo metu yra netekusi prekinės išvaizdos, pažeista (Galite jos atsisakyti pristatymo metu, priėmimo važtaraštyje nurodžius priežastį);

27.5. Jeigu Jūsų netenkina nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, prekę galite pakeisti analogiška kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo preke arba ją grąžinti.

28. Per 14 dienų grąžinamos prekės privalo būti tvarkingos:

28.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, tokioje kokioje gavote iš Pardavėjo;

28.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

28.3. prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (švari, nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kiti originaliai komplektacijai būdingi elementai);

28.4. grąžinamos prekės komplektacija turi būti nepakitusi, tokia kokia buvo įteikta Pirkėjui;

28.5. grąžinama prekė turi būti saugiai supakuota, rekomenduojama supakuoti į tą patį įpakavimą, kokiame gavote iš Pardavėjo;

28.6. Pirkėjas grąžindamas prekę pats atsako už jos sklandų ir saugų atvykimą iki Pardavėjo.

29. Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė arba gavote ne tą prekę kurią užsakėte, mes įsipareigojame savo lėšomis pasirinktinai pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

30. Pinigai už grąžintas prekes Jums bus grąžinami bankiniu pavedimu į Jūsų nurodytą sąskaitą, pagal pateiktą raštišką prašymą, per 5 darbo dienas.

31. Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” ir Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 patvirtintu „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ numatyta tvarka.

VII. Baigiamosios nuostatos

40. PetFamra pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus, be išankstinio perspėjimo. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami el. parduotuvės sistemoje.

41. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Jūs turite teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis el. parduotuvės paslaugomis.

42. Jei po Taisyklių pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.

43. Visi nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

44. Šioms taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.